ΚΑΛΑΜΙ Α.Ε.

Η εταιρεία

 

 

Η τεχνική εταιρεία ΚΑΛΑΜΙ Α.Ε ιδρύθηκε το 1990 και είναι συνδεδεμένη επιχείρηση της εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.

Από το 2006 είναι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου 3ης τάξης.

Συμμετέχει σε δημοπρασίες και εκτελεί ως ανάδοχος δημόσια ή ιδιωτικά έργα κάθε κατηγορίας.

 

Έργα της σε εξέλιξη:

 

 

Η εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια παραθαλάσσιας έκτασης 22,5 στρεμμάτων στην περιοχή Καλάμι Σάμου.